Op zoek ?

 

 

 

 

Je bent op zoek naar een gezond en betrouwbaar gefokt dier. Dat is niet zo eenvoudig, zeker niet in deze tijd.

 

 

Wij zijn er om jou te helpen bij het zoeken naar een maatje voor het leven.

 

We doen dit door middel van het keurmerk FairBreed®.

Wat is Fairbreed® ;

FairBreed is het keurmerk voor het op een verantwoorde manier houden, verzorgen, fokken en verhandelen en/of bemiddelen van gezelschapsdieren.

 

Hierdoor wordt de fokkerswereld voor u heel wat inzichtelijker, en kunt u het onderscheid zien, tussen handel in dieren en degene die ze gewoon zelf fokken.

 

Wij helpen je een dier te vinden bij een betrouwbare fokker.

 

De online zoektocht is moeilijk. Ook al let je goed op.

Onbewust, kun je in het bezit komen van een dier van een verkeerde aanbieder of fokker.

 

Voor het keumerk FairBreed® komen alleen de fokkers met het hart op de juiste plaats in aanmerking.

 

 

We strijden tegen fokgerelateerd dierenleed.

 

 

 

 

 

 Ben jij net als wij een dierenliefhebber?

Steun ons dan met een donatie.

We kunnen jouw steun hard gebruiken om dierenwelzijn verder te verbeteren, en fokgerelateerd dierenleed tegen te gaan, en voor U de juiste fokkers op de kaart te zetten.

De online zoektocht willen we voor U makkelijker maken, zodat ook U een betrouw gefokt dier kunt vinden.
Nu, maar ook nog in de toekomst.
Te strak gedefineerde regels aankaarten, zodat de zoektocht en wachttijden verkort kunnen worden.

Wij doen dit met vrijwilligers.
Als zelfstandige stichting is FairBreeding volledig afhankelijk van particuliere donaties.
Samen met donateurs, sympathisanten en keurmerkhouders strijden wij.

Help je mee?


Over ons

Waar staat Stichting FairBreeding voor
Stichting FairBreeding zet zich in voor gezondere en socialere gezelschapsdieren;
eerlijk en duurzaam gefokt.

De Stichting tracht de belangen van de dieren te behartigen met veel aandacht voor gedrag, gezondheid en welzijn om zo te komen tot een wereld zonder onnodig lijden door fok gerelateerd dierenleed.

Resulterend vanuit het keurmerk FairBreed® zet Sichting FairBreeding zich verder in voor belangen van fokkers.
Wie zijn we
Stichting FairBreeding is een onafhankelijke partij in de sector, geen deelnemer in fokkerijorganisaties of andere verenigde organisaties, maar wel met de nodige contacten binnen de gehele sector.
Opgezet door inbreng van en kennis vanuit de sector. Kennis vanuit genetici, onderzoekers, deskundigen, dierenartsen, fokkers, stamboekhouders, kopers, kortom de gehele keten.

Projecten
1. Keurmerk FairBreed®
Jarenlang inventariseren hoe kopers, fokkers en hun dierenartsen het graag zouden willen zien en rekening houdende met de thans geldende wetgeving heeft geresulteerd tot de criteria FairBreed zoals ze nu zijn vastgelegd.

Hierbij valt wel op te merken dat de belangrijkste inbreng om te komen tot de criteria FairBreed zoals vastgelegd in het norm dokument komt vanuit goedwillende fokkers en (potentiële) kopers die niet bedonderd willen worden en hun dierenartsen.
2. Opzetten van de site FairBreed
De site is nagenoeg klaar. Fokkers welke in aanmerking willen komen voor certificering kunnen zich aanmelden.
Voor de fokker is Mijn FairBreed, gemaakt waar ze hun dieren en nakomelingen kunnen melden.
3. Certificeren van fokkers, ouderdieren en hun nakomelingen
We gaan starten met het controleren van de reeds aangemelde inrichtingen, en de ouderdieren.
Onze auditeurs zijn intern opgeleid om zo de specifiek benodigde kennis te hebben.
4. Voor (potentiële) kopers
Grotere kans voor de aankoop van een gezond dier.
Geen aankopen meer doen uit de handel waar winst voorop staat, en dierenwelzijn aan de laars wordt gelapt.
Een goed verzorgd dier aan te schaffen, juist gevaccineerd en geindentificeerd.
Bij een profesionele fokker die voldoende kennis overdraagt.
Kortom het eenvoudiger maken om het goede adres te vinden.
5. Voor fokkers
Voor de goede fokker trachten we op te komen voor hun belangen.
Het keurmerk FairBreed heeft tevens als toekomstig doel het dierenwelzijn binnen de gehele sector naar een hoger level te tillen.Hoe trachten we fok gerelateerd dierenleed te voorkomen
We hebben met de kennis die we verzameld hebben een keurmerk voor de branche opgezet.

Keurmerk FairBreed controleert dat deelnemers (en gecertificeerden van het KeurmerkFairBreed) fokken op een eerlijke en correcte manier.

Dat hun kennis en inrichting voldoet om hieraan te voldoen.

Dat de door de deelnemers gefokte gezelschapsdieren gefokt zijn op een eerlijke en duurzame manier, zodat ze sociaal, gezond en gelukkig kunnen opgroeien.

Keurmerk FairBreed is geregistreerd en vastgelegd onder depotnummer 01405541.
Voor fokkers in de gezelschapsdierenbranche is het FairBreed keurmerk een vrijwillige onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit.
De Criteria die van toepassing zijn op partijen die gezelschapsdieren fokken zullen zich in eerste instantie richten op de hondensector.
Waarom eerst de honden? Omdat de overheid steeds meer controleerbare criteria heeft opgesteld.
In een later stadium zullen de overige inrichtingen met hun fokkerij-activiteiten in de certificering worden betrokken.
Fairfok - Fairdog
Lopen er niet meer plannen ?
Zeker. Fairfok en nu de opvolger Fairdog.

Bij de uitreiking van het FairFok plan, waren we er bij.

Een plan vol ambities .....

Maar desondanks haken er steeds meer en meer goede fokkers af, terwijl er aan de vraag naar jonge dieren niet kan worden voldaan.

Keurmerk FairBreed is niet gepubliceerd na het plan Fairdog, maar ruim voor de introducering.

Wij zijn dan eventueel ook gaarne bereid onze kennis en ervaring als onafhankelijk partij in te brengen.

Onafhankelijk; Of een dier gefokt is onder de de auspiciën van de Raad van Beheer, Cupidog, VBK, FGH, een ander stamboek, zelfstandige fokker zonder aansluiting, een particulier of hobbyist. Hobbymatig of Beroepsmatig.
Iedereen kan zich bij het keurmerk aansluiten, Als het geheel maar goed en met passie gebeurt.
We bekijken het vanuit een ander oogpunt. De verzorging en kennis moet goed zijn. Dan eerst gezondheid en dan pas de rest.

Het uiteindelijke verschil maakt de fokker (met hulp van de dierenarts) tesamen met de koper!
Is de fokker bereid er alles aan te doen om een zo gezond en sociaal dier te fokken! En is de koper bereid te kopen bij de faire fokker.

Voor ons telt; Breed Fair !!
Voor een contente mens.

We trachten deze partijen op een goede manier samen te brengen omdat;
Stel je voor dat je onwetend uit het verkeerde circuit aanschaft .....
Mogen we rekenen op uw steun ?
Koop niet zo maar een gezelschapsdier maar kijk of deze gefokt is volgens alle regels.
Door het keurmerk maken we het u wat gemakkelijker.
Mogen we op uw steun rekenen ?
Samen kunnen we
komen tot een wereld zonder onnodig lijden door fok gerelateerd dierenleed.
Er is nog een hele weg te gaan.
Nog altijd worden er dieren gefokt, of verhandeld, waar niet de aandacht aan is besteed zoals het zou moeten. Niet alleen volgens ons, maar ook volgens de thans geldende wetgeving.

We kunnen dit niet zomaar oplossen en hebben daarbij alle hulp nodig. En hopen daarom op uw steun. Strijd u mee voor het levensgeluk van de dieren?

Ook rekenen we op de steun van fokkers die zich nu totaal niet meer begrepen voelen. Fokkers die het gevoel hebben dat er van alles voor hen bepaald wordt.
Dit terwijl ze er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.

Soms liggen de keuzes van deze fokkers, veelal gebaseerd op kennis, ook anders als die van collega fokkers.

Ook voor andere keuzes, een andere weg inslaan, op een andere manier fokken, dient respect te bestaan.

Fokkers welke fokken gebaseerd op kennis, willen uiteindelijk allemaal hetzelde.

Een gezond en betrouwbaar dier fokken!
Waar ze een tervreden consument heel blij mee kunnen maken.

En daarom zijn alle fokkers bij ons welkom, als ze voldoen aan de criteria FairBreed, zoals door Stichting FairBreeding vastgelegd.
Vanuit deze kofferbak wil toch niemand een dier !!
Tuurlijk niet .....
Daarom willen we middels FairBreed® baasjes, die op zoek zijn naar een nieuw maatje de weg wijzen naar een fokker met het hart op de goede plaats.
Die verantwoord en transparant fokt en zich houdt aan de criteria wat overeenkomt met fokken volgens de Nederlandse wetgeving op een nette en correcte manier.

Gewoon zoals het hoort.
Arjan Box
Voorzitter Stichting FairBreeding

Overzicht houdend over sledehonden gedurende de tijd dat hij in Finland verbleef.

 

 

 

Zeker 50% van het aanbod zijn onbekende dieren en worden gehaald uit andere landen.

Soms ongechipt en met onduidelijke papieren.

Herkent u ze?

 

Er is veel elende en deze niet zo nette en oneerlijke handel moet nu eindelijk eens gestopt worden.

 

De consument, de (potentiële) koper, kan hier een belangrijk steentje aan bijdragen.

Bent u hiertoe bereid?

 

Kopen op wat minder duidelijke adressen maakt dat fokfabrieken in het buitenland zullen blijven bestaan.

 

Koop enkel bij vertrouwde adressen.

 

U bent misschien wel de belangrijke schakel.

Zolang u, misschien onwetend, uit de import handel koopt, blijft het probleem bestaan.

 

Fokgerelateerd dierenleed. Veelal met het blote oog te herkennen. Denk aan te korte snuiten, een onnatuurlijke bouw, geen haren enz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfelijke aandoeningen. Veelal resulterend uit te veel inteelt in een ras.  

 

Dit moet veranderen en daarom is er nu een keurmerk!

 

Een keurmerk waar fokkers zich bij aan kunnen sluiten. Fokkers welke het graag anders willen doen.

 

Op de keurmerksite kan je als belangstellende checken waar je betrouwbare fokkers kunt vinden.

 

Neem vanaf nu enkel een kijkje bij fokkers die het keurmerk FairBreed® voeren.

 

En kies bij deze fokkers voor een dier met een FairBreed (afstammings)certificaat.

.

Dan bent u er zeker van,  dat wij, samen met de professionals, een aantal zaken voor u gecontroleerd hebben.

 

En dat u een fokker treft,  die er alles aan doet,  om een zo gezond en sociaal mogelijk dier te fokken.

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Ben je een fokker ?

 

 

 

We zijn er om jou op de kaart te plaatsen zodat je je kunt onderscheiden van andere.

 

Je hebt ook het gevoel alleen te staan, in de fokkerswereld, en zie je om je heen dingen gebeuren, die in jou ogen echt niet zouden moeten kunnen. 

 

Je bent een fokker die juist alles in je strijd gooit om het net iets beter te doen. Het levensgeluk van dieren staat bij jou voorop. Dan ben je bij ons van harte welkom.

 

Stichting FairBreeding is eigenaar van het Keurmerk FairBreed®.

 

Stichting FairBreeding is er om jou op de kaart te zetten als een keurmerkhouder zodat je je kunt onderscheiden van andere.

En degene die op zoek is naar een goed gefokt dier kan jou vinden. Daarnaast kun je afstammingsbewijzen aanvragen voor door jou gefokte dieren.

 

Bij ons blijf je zelf de fokker.

 

Stichting FairBreeding is er ook om de strijd aan te gaan, met zaken die in de ogen van fokkers, niet goed geregeld zijn. Dit betreft geen verenigingszaken, als wat wel of niet te onderzoeken, en die doet het niet goed en zo, maar zaken die met regels van de Overheid te maken hebben.

 

Overheidszaken waar een ieder die fokt mee te maken heeft, of ter zijner tijd, mee te maken krijgt.

 

Wet dieren

 

Momenteel is de Overheid bezig met het wijzigen van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving.

 

Omdat fokken geen mechanisch proces is waarvan de uitkomsten volledig stuurbaar zijn willen we de Overheid middels een petitie verzoeken om in het Besluit houders van dieren Artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren punt 3 “Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode12 maanden ten hoogste één nest”.

 

aan te passen in: “Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode van om en nabij 12 maanden ten hoogste één nest”.

 

Waarvoor de regel destijds (in eerste aanleg) bedoeld was namelijk dat een teef niet elke keer dat het mogelijk is, wordt gedekt, wordt door de toevoeging van om en nabij nog steeds voorkomen !

Dit komt eveneens neer op 1 nest per jaar.

 

Meer specifieke uitleg bij het verzoek om aanpassing vindt u onder het kopje meer voor fokkers.

 

Meer voor fokkers >>


I&R regeling hond

Hier treft u binnenkort hier meer informatie over.
Hier kunt het Concept Amvb I&R hond lezen. 
Wat wil de Overheid.
De fokker moet uit de anonimiteit.
Registratie is zodadelijk verplicht voor elke fokker, ook bij één nest !!
Dit treft dus iedere fokker zelfs als deze maar één nestje in zijn hele leven fokt.

Verkiezingsprogramma partijen
Wat willen partijen.
Verdiep je hier eens in.
Geconcludeerd kan worden dat velen vinden dat de handel in dieren steviger moet worden aangepakt .
Ook de druk op het fokken van rasdieren wordt groter en groter en bij sommigen neemt de weerstand tegen shows toe.

 Petitie


Teken de petitie

Als ook U vindt dat op dit punt de omschrijving net even iets anders zou moeten zijn, zodat deze overeenkomt met zoals deze in eerste aanleg bedoeld was.

1 loopsheid
tussen opvolgende dekkingen !

12 maanden is te strak geformuleerd.

Zeker omdat fokken geen mechanisch proces is, maar een natuurlijk, waarvan de uitkomsten dus niet volledig stuurbaar zijn.


Heeft U ook nog een punt of misschien meerdere.
Laat het ons weten.We kunnen deze petitie enkel onder de ogen van de Tweede kamer krijgen als er voldoende mensen tekenen voor het verzoek om een aanpassing.

Vindt u dat we goed werk doen?
Dan willen we U vragen om ons werk te ondersteunen.
Iedere donatie telt.

Steun ons middels een donatie of sympathiseer in het keurmerk FairBreed®.

Voor slechts € 7,50 per jaar kunt u als fokker of mogelijk toekomstig fokker al sympathiseren in het keurmerk FairBreed®.

U heeft zeggenschap in hoe het misschien anders zou moeten.

Doe mee, denk mee ..... dank u wel.


Sympathiseer met FairBreed® >>

Keurmerk FairBreed®

 

Het professionele keurmerk

voor de gezelschapsdierenbranche.

 

Waarom een Keurmerk voor gezelschapsdieren?

 

Een maatje voor het leven vinden, is niet altijd even gemakkelijk.

Het keurmerk gaat U helpen om door de bomen het bos te zien en

U zult eenvoudiger een professionele fokker kunnen herkennen.

 

Het FairBreed keurmerk is het keurmerk voor alle inrichtingen, die professioneel dieren fokken.

Daarnaast voor alle dieren die gefokt zijn volgens gestelde criteria.

Het Keurmerk mag gevoerd worden door betrouwbare inrichtingen  waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk en Verantwoord houden en fokken van dieren.

 

Vertrouwen en zekerheid

Het Keurmerk heeft een belangrijk doel: FairBreed wil (de overheid, inrichtingen, fokkers en consumenten) het vertrouwen en de zekerheid geven dat het fokken en houden van dieren in Nederland correct en zorgvuldig gebeurt. Keurmerk FairBreed biedt daarvoor de beste waarborg.  Lees hier meer over (o.a. de totstandkoming van) het keurmerk.

 

 

Het Keurmerk Fairbreed® waarborgt dat aangesloten inrichtingen werken volgens de criteria van het FairBreed Keurmerk. In deze criteria zijn regels en normen vastgelegd waaraan dragers van het keurmerk zich moeten houden.

- Inrichtingen  ; moeten op een goede manier dieren huisvesten, houden

                         en verzorgen.

- Ouderdieren ; moeten op gezondheid zijn gekeurd

- Nakomelingen ; zijn geboren uit FairBreed ouderdieren

 

Hierop wordt toegezien door de onafhankelijke Stichting FairBreeding.

De gestelde eisen zijn gesteld naar de nieuwste inzichten over hoe maatschappelijk verantwoord fokken en houden van dieren zou moeten gebeuren.

Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan, dan geldt dat mocht u er met de fokker niet uitkomen, er bemiddeld zal worden. 

 

 

Waarom certificeren inrichting, ouderdieren en nakomelingen?

 

Het verantwoord houden en fokken is afhankelijk van meerdere zaken en daarom wordt er gecertificeerd op meerdere zaken.

 

In een hele mooie inrichting, of dat nu hobby- of bedrijfsmatig is, hoeven niet per definitie mooie gezonde dieren te worden gefokt. 

In een inrichting moet uiteraard alles netjes in orde zijn en de jonge- alsook ouderdieren moeten goed behandeld en verzorgd worden.

 

Binnen een hele simpele inrichting kunnen ook mooie gezonde dieren worden geboren.

Alles moet in het werk zijn gesteld om een zo gezond en sociaal mogelijk dier te fokken.

Alles in het werk gesteld, betekend dat de ouderdieren zijn getest alvorens er mee werd gefokt. De dieren zijn geboren in de inrichting die het keurmerk FairBreed mag voeren, en het jonge dier, wat u eventueel aanschaft, is in het bezit van een (afstammings)certificaat FairBreed.

 

 

>> Meer over het keurmerk ; FairBreed.nl

Ik was bij een fokker die het Keurmerk FairBreed® voert, maar toch...

 

Uiteraard ..... er zijn verschillen tussen fokkers;

en smaken van mensen verschillen.

 

De ene consument  zal het prettiger vinden om bij een beroepsmatige te kopen, gezien bepaalde voordelen,

en een ander bij een hobbyist aangezien dat deze maar 1 malig een nestje heeft of maar heel zelden.

 

Beide partijen zijn in orde als ze het Keurmerk FairBreed mogen voeren.

 

Dit neemt niet weg dat ook U zelf er een prettig gevoel bij moet hebben.

Tussen fokker en koper moet een bepaalde klik zijn.Een bepaald gevoel.

 

De fokker moet het gevoel hebben dat het dier bij U goed terecht komt,

en U moet het gevoel hebben dat U een fijn betrouwbaar gezond diertje

koopt bij een professional die weet waar deze mee bezig is.

 

Is deze klik er niet; dan kunt u beter kiezen voor een andere fokker.

 

Iedereen is anders, verschil in mening en opvatting is mogelijk in deze.

Maar wat telt is dat je het doen van de aankoop of verkoop als prettig ervaart.

 

Wat gezondheid betreft.

100% garantie op gezondheid is helaas nooit te geven.

Wel moet er alles in het werk zijn gesteld om een zo gezond en sociaal mogelijk dier te fokken.

Maar desondanks kan de natuur falen en dus in uitzonderlijke gevallen anders bepalen ....

 

Wat we wel kunnen garanderen is dat er ook alles aan gedaan is

om het jonge dier een zo goed mogelijke start in het leven te geven.

 

 

 

Zekerheden voor de klant

Aanschaf

Korte checklist

Ga nooit over één nacht ijs.

Check of de betreffende fokker in het bezit is van het keurmerk FairBreed®.

* Neem nooit een dier meteen mee naar huis.
* Bij veel fokkers kan dat niet eens.

* Slaap er eerst eens een nachtje over.

FairBreed keurmerkhouders moeten voldoen aan eisen en hebben voldoende vakkennis in huis.
Om verantwoord bezig te zijn in de gezelschapsdierenbranche is het van cruciaal belang dat degene bij wie jij je maatje vindt, over voldoende vakkennis beschikt.
Vakkennis over het verzorgen, fokken en omgaan met dieren.

De keurmerkhouder is degene die jou van de eerste voorlichting voorziet, om je een goede houder van een dier te laten zijn.

Zo kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan.
Heb je niet achteraf een buitenlands dier aangeschaft,
wat bij de aankoop een Nederlands dier leek te zijn, maar dat dus niet was.

Het FairBreed® keurmerk laat zien, dat het met de deskundigheid van de voorlichting en met de benodigde vakkennis goed zit.

Daarnaast betrouwbaar gefokt.

Hier vindt u t.z.t. onze keurmerkhouders.
Bezoek ook de kennisbank voor nog meer info.
>> Onze keurmerkhouders

FairBreed®

 

Healh attention is Beautiful Welfare.

- Be wise don't mind this advice -

Doneren

Ben jij een dierenliefhebber?
Steun ons dan met een donatie.

We kunnen jouw steun hard gebruiken om het dierenwelzijn nog verder te verbeteren.

Zodat ook jij een gezond maatje kunt vinden.
Nu, maar ook nog in de toekomst.

Zie hier voor meer info over doneren, en wat wij met uw donaties doen.

Doneer en steun ons.

 

 

Contact gegevens

 

Stichting FairBreeding

 

Dissel 100

 

6026DD  Maarheeze

 

 

 

Mail: info@fairbreeding.nl

 

Bel: 0495-234000